Porovnávacia tabuľka Roomba

Vlastnosti

Roomba®
i7+

Sama sa vyprázdni
v stanici
Clean Base

Roomba i7

Roomba®
i7

Zvoľte si
miestnosti,
ktoré sa majú
vysávať

Roomba®
981

Povysáva viac
miestností, až celú
domácnosť

Roomba®
966

Povysáva viac
miestností, až celú
domácnosť

Roomba®
e5

Revolučný vysávací
výkon s minimom
údržby

Roomba®
676

Samostatne
povysáva jednu
miestnosť

Roomba®
606

Samostatne
povysáva jednu
miestnosť

Povysáva všetky typy povrchov
Patentovaný 3-stupňový systém čistenia 10x
výkonnejšie
vysávanie
10x
výkonnejšie
vysávanie
10x
výkonnejšie
vysávanie
5x
výkonnejšie
vysávanie
5x
výkonnejšie
vysávanie
Výdrž batérie 75
minút
75
minút
120
minút
75
minút
60
minút
60
minút
60
minút
Li-Ion batéria
Sama sa dobije
Plánovanie vysávania
Vyhľadávanie nečistôt Dirt Detect™
Pripojenie na Wi-Fi
Kefy AeroForce® odolné voči namotávaniu vlasov a chlpov
Vysokoúčinný filter
Signalizácia plného zásobníka
Umývateľný zásobník
Povysáva viac miestností (až celú domácnosť)
Dobije sa a pokračuje (Recharge & Resume)
Reporty Clean Map™
Vlastnosti vysávania
Funkcia Carpet Boost
Automatické vysýpanie zásobníka vyprázdňovacou stanicou
Vysávanie a naplánovanie konkrétnej miestnosti
Inteligentné mapovanie Imprint™