Úvod / Informácie / Obchodné podmienky
Tlačiť

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) internetového obchodu www.eshop.irobot.sk

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  • Nákup v internetovom obchode www.play.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: PLAY Electronics s.r.o., so sídlom Kragujevská 19, 010 01 Žilina, IČO – 36 71 99 27, IČ DPH – SK2022297970. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18461/L.
  • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.eshop.irobot.sk
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.eshop.irobot.sk
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese irobot@irobot.sk ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií, prípadne.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo a email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
   • bankovým prevodom
   • poštovým peňažným poukazom typu U
   • kuriérnou dobierkou
   • úverom cez splátkovú spoločnosť
  • Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky.
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.eshop.irobot.sk
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
  • Pri vytvorení objednávky s platbou cez splátkovú spoločnosť platia nasledovné zásady:
  1. Vyberte si tovar
   Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. Vybraný tovar vložíte do nákupného košíka ikonou Kúpiť. Pozor! Splátky QUATRO Všeobecná úverová banka, a.s.) je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120€ a viac.
  2. Vyplňte adresu doručenia a Vaše kontaktné údaje
  3. Zvoľte spôsob platby Splátkový systém QUATRO
  4. V košíku kliknite na ikonu Objednať, dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať.
  5. Po odoslaní objednávky kliknutím na ikonu Splátkový systém QUATRO budete vyzvaný na prepočítanie zvoleného úveru. A následne presmerovaný  na stránku www.quatro.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.
   Výsledok rozhodnutia bude priamo komunikovaný na kontaktné údaje, ktoré uvediete v žiadosti o úver.
  • Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.
 4. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom). Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom,proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky. V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.

Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:

 • 4,00 €, pokiaľ hodnota nákupu nepresahuje 99,99 €
 • 0,00 €, pokiaľ hodnota nákupu presiahne 100,00 €
 • 2,00 € dobierka

Pri kúpe nového elektrospotrebiča nám môžete váš starý:

 • odovzdať osobne zdarma v našej predajni PLAY, Kragujevská 19, Žilina
 • poslať kuriérom, ktorý vám doručil tovar len za cenu dopravy:
  • 6,55 € s DPH – elektrospotrebič do 30 kg

Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cenu prepravy Vám oznámime po objednávke /do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu. Žiadosť o vrátenie starého elektrospotrebiča kuriérom je potrebné uviesť v poznámke v košíku pri objednávke. Podmienkou spätného odberu starého elektrospotrebiča je zakúpenie rovnakého druhu produktu.

 1. VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú. Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

 1. REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne na požiadanie u predávajúceho. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu nákupného dokladu. Pokiaľ bol k reklamovanému tovaru priložený záručný list, je potrebné aj ten priložiť k reklamácií. Tovar, ktorý nebude obsahovať reklamačný protokol s vyplnenými náležitosťami /kontakt, popis závady/ , nebude obsahovať kópiu nákupného dokladu nebude považovaný za reklamáciu a bude odoslaný späť. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom. Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané spoločnosťou PLAY za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne dalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

Chcete vedieť o aktuálnych novinkách a špeciálnych ponukách?

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a my vám zašleme e-mail s novými produktami a akciovými ponukami. Váš e-mail neposkytneme tretím stranám.

Najpopulárnejšie robotické vysávače

iRobot Roomba 966

iRobot Roomba 966

699,00 € 799,00 €

iRobot Roomba 981

iRobot Roomba 981

899,00 € 999,00 €

iRobot Roomba 616

iRobot Roomba 616

279,00 € 319,00 €